UDVIDELSE AF VINDINGE SKOLE

Den nye udvidelse opføres som en længebygning med saddeltag. De primære materialer er tegl og træ. Huset er organiseret med et centralt fællesrum, hvorfra der er adgang til klasselokalerne. Sekundære rum samles i ’træstammen’ i midten af fællesrummet. Træstammen placeres så der opstår en naturlig rumlig organisering med brede gangarealer på begge sider af stammen. Indgang og vindfang placeres ud mod skolegården mod nord. Træstammen beklædes med akustikregulerende listebeklædning. Fællesrummet indrettes desuden med små samtaleøer og knagerækker placeret i gangarealerne.

Klasselokalerne er placeret parvis på hver side af fællesrummet. Af hensyn til fleksibiliteten etableres der imellem de parvise klasselokaler foldevægge, så lokalerne nemt kan slås sammen og opdeles igen efter behov. Fra alle klasselokalerne er der adgang til et overdækket udvendigt opholdsareal. Tanken er, at uderummene på den måde vil kunne inddrages i forbindelse med undervisningen.

Bæredygtighed
Bæredygtighed gennemsyrer alle designmæssige valg, der er foretaget. Både ude og inde anvendes naturlige materialer der ældes med ynde. Cedertræet får en sølvgrå farve med tiden og passer derfor fint ind i konteksten. Indvendigt udføres vægge som massive CLT elementer (krydslamineret træ).

Indeklima og dagslys
Hvert klasselokale får dagslys fra 3 sider, hvilket giver et varieret i lys i løbet af dagen og sikrer at lyset er jævnt fordelt i hele lokalet. Det primære lysindfald kommer fra gavlenes vinduespartier. Dertil er der vinduesåbninger ud mod fællesområdets indgangs- og opholdszoner samt et ovenlysbånd placeret langs med væggen ud mod fællesområdet. Gavlpartiernes glasfacader er trukket tilbage fra facadeflugten hvilket sammen med tagudhænget giver en naturlig udvendig solafskærmning der sikrer mod overophedning og overbelysning.

Drift og vedligehold
Bygningen er udformet, så et minimalt niveau af vedligehold er nødvendigt. Overflader og materialer er robuste og valgt ud fra deres evne til at kunne modstå det daglige slid. Tagudhænget beskytter træ og murværk. Indvendigt er de massive trævægge slag – og skruefaste.

Type: 1. pris i totalentreprisekonkurrence
Bygherre: Roskilde Kommune
Øvrige rådgivere: JL Engineering, Bøgh Konstruktioner Aps
Entreprenør: JUUL&NIELSEN
Status: Igangværende

Luk menu