TILGANG

Arkitektur er formgivning af de fysiske omgivelser der danner rammen for vores liv og eksistens. Vi færdes hver dag i bygninger, byrum og landskaber, de præger os og vi sætter vores aftryk. Arkitekturen fortæller om vores kultur og de livsvilkår vi er underlagt. Arkitektur handler om basale menneskelige behov såsom at finde ly og beskyttelse, men også om at imødekomme sociale, æstetiske og åndelige behov. 

Arkitektur er udspændt mellem himmel og jord og rummer både ånd og materie. Arkitektur må være sanselig, rig på materialitet og samtidigt fyldt med lys og rum. Hvor der kun er ånd bliver arkitekturen kold og steril og hvor der kun er stof bliver bygningerne tunge og livløse.  

Lyset er os givet udefra, men det vi bygger med kommer fra jorden. Byggematerialer må derfor kunne indgå i naturens kredsløb når de er udtjente. For Vium Arkitekter er bæredygtighed at prioritere naturlige materialer, robuste løsninger og bygninger opført med lang levetid for øje.

En bygning skal have noget på hjerte og fortælle en historie. Samtidigt er den aldrig løsrevet og autonom, men indgår i en større fortælling. For at en bygning føles rigtig, må den være på talefod med sine omgivelser og forankret i den kultur den er en del af. 

Naturen er en uudtømmelig inspirationskilde og den nordiske tone vækker altid genklang. Den kan høres i Jan Garbareks langstrakte klangflader og ses i lyset i Hammershøjs værker. Det har noget at gøre med at finde skønheden i det enkle, ærlige og uprætentiøse.  

Luk menu