EJBY MOSEVEJ 175

Koncept: Med indeværende forslag ønsker vi at etablere et velfungerende rækkehusmiljø med fokus på seniorer. Plandisponeringen understøtter muligheden for et uformelt socialt fællesskab – hvor fællesskabet ikke er en spændetrøje men et tilbud.

Den unikke placering tæt på Ejby Mose og med uhindret kig ud over de grønne arealer har inspireret til tænke bebyggelsen som en del af parken – fremfor en lukket enklave. Den eksisterende stiforbindelse trækkes med ind i bebyggelsen og bliver pulsåren i bebyggelsen. Beplantningen understøtter tanken om at bebyggelsen knytter sig til mosen – så det foreslås det at der tilplantes med prydgræsser og andre på stedet forefindende plantearter.

Materialevalg er motiveret af den særlige beliggenhed ind mod mosen. I forslaget arbejdes der med 3 materialer: En blank tegl i gråbrune nuancer, hårdt træ samt en sortbrun mat metaloverflade til vinduer og tag. Materialevalget vil på denne måde få bebyggelsen til at smelte sammen med det øvrige sceneri og bebyggelsen vil ikke synes så dominerende set fra mosen.

Type: Grundkøbstilbud
Status: Ikke realiseret

Luk menu