BRØNDBYØSTER BYPARK – Nyt liv i forstaden

Brøndby

Med leg og kreativitet i fokus ønsker projektet at komme med konkrete bud på tiltag der vil kunne genere øget liv og aktivitet i forstadens byrum. 

Projektets udgangspunkt har været en rundspørge blandt borgere i lokalmiljøet omkring Nygårds Plads ved Brøndbyøster Station. En del af de adspurgte unge og børnefamilier efterlyste uformelle sociale mødesteder – steder der inviterer til ophold og aktivitet.  

Projektet kan ses som et idékatalog, der består af forskellige tiltag der vil kunne imødekomme beboernes ønsker.  De enkelte tiltag kan etableres uafhængigt af hinanden. Den grundlæggende vision er at skabe et rekreativt byrum der inviterer til ophold, leg og aktivitet, således at der opstår en levende bydel og liv mellem husene.

Type: Idéoplæg til Brøndby Kommune

Luk menu