BIOTOPIA - Katrineholms nye grønne vartegn

Katrineholm, Sverige

En biotop (fra græsk bios = ‘liv’ + topos = ‘plads’)

Projektets vision er at skabe en grøn oase midt i byen – et levende sted både socialt og med flora og fauna.

Den nye bygning består af boliger og butikker. Boligdelen etableres som en L-formet bygning der løftes fri af pladsen og står på pæle. Torvet glider ind under bygningen. I stuetagen etableres butikker.  Butikkernes organiske former spiller sammen med pladsens øvrige elementer i form af nogle bløde træbeklædte bakker, de eksisterende træer samt et stort cirkulært vandbassin. Butiksfacaderne har stor transparens og er beklædt med lyse trælister.

Type: Åben konkurrence 2013

Luk menu