NY VILLA OG HELHEDSPLAN

Nordsjælland

Den ny villa tager udgangspunkt i de eksist. bygninger på matriklen – både med hensyn til form og materialevalg.

Helhedsplanen er udarbejdet ud fra i bygherres ønske om at etablere en ny ridehal og ny stald samt at udvide det eksisterende parkeringsareal.

Type: Arkitektrådgivning ifm. ansøgning om landzonetilladelse.

Status: 2018

Luk menu