UDVIDELSE AF TØNDER RÅDHUS

Rådhusudvidelsen er et ensemble af volumener der sammen med det eksisterende byggeri danner en dynamisk komposition. Udvidelsen er tilpasset det eksisterende i skala og materialeholdning, men ønsker samtidigt at afspejle et samfund i bevægelse og udvikling.

Den nye udvidelse består af:

2 tegllænger der forskyder sig rytmisk ift. det eksisterende byggeri og ‘svæver’ over en åben stueetage. Tegllængerne hviler af på volumener i beton der skyder op af terrænet/ gulvet. Nogle af disse volumener/ betonkerner fortsætter op igennem alle 3 etager. Kernerne huser de faste funktioner som trapper, teknik, toiletter, kantine og køkken mm. Man kan frit bevæge sig omkring de indre kerner – som var det store træstammer i en skov. En åben beplantet lysgård skærer sig op igennem den ene af længerne. Lysgården er en pendant til den eksisterende rådhushal – men mere foranderlig idet beplantningen ændrer sig afhængig af årstiden.

Type: Åben konkurrence 2013, udarbejdet i samarbejde med arkitekt maa. Philip Friis Petersen

Luk menu