S I A L A

Hyllegaard Høje i Kirke Hvalsø – er en moderne landsby med fokus på kvalitet, fællesskab og bæredygtig levevis. Centralt i den nye bebyggelse opføres Sialaen, der er et fælles sundheds og bevægelseshus. I tilknytning til Sialaen opføres en ny sauna og et udendørs badeområde. For mere info om Hyllegaard Høje se: www.hyllegaardhoje.com

Den nye sauna opføres som et bæredygtigt byggeri på skrufundamenter og med facader i brændt træ. Saunaen er udformet således at loft, bagvæg og siddebænke er lavet som en sammenhængende organisk og skulpturel form der er rar at sidde op ad. I forbindelse med saunagus er det rundede loft også med til at understøtte og forstærke oplevelsen ved på en naturlig måde at fordele dampen fra ovnen rundt i saunaen.

Type: Arkitektrådgivning ifm. saunaindretning og udformning Bygherre: Bevægelseshuset Siala Øvrige rådgivere: Kuben Management, William Tolstrup Arkitekter Aps Entreprenør: Hoffmann og Byg & Bevaring 
Status: Igangværende

Luk menu