POSTHUSGRUNDEN – HILLERØD

Bebyggelsen består af 5 punkthuse samt en parkeringskælder. Byggegrunden er kendetegnet ved at have udvendige arealer i 2 niveauer; et øvre niveau ifm. stationsområdet og banelegemet og et nedre niveau ifm. parkeringsarealerne. Dette forhold muliggør at der kan skabes 2 forskellige typer af byrum. Det øvre niveau ifm. stationen får en urban karakter med mindre pladsdannelser og passager og det nedre niveau får en parklignende karakter. I overgangen mellem de 2 niveauer bearbejdes terrænet således at parkeringsarealerne skjules. Dette gøres ved at etablere beplantede skråninger op mod parkeringskældervæggene. Desuden etableres der centralt i bebyggelsen en større amfiteaterlignende siddetrappe.

I parken etableres et stisystem med adgang fra Hammersholtvej og Sdr. Jernbanevej. Stisystemet kobles også på det øvre niveau således at alle inkl. gangbesværede kan færdes igennem hele bebyggelsen. Parkrummet indrettes med forskellige rekreative faciliteter samt nedsivningsområde til håndtering af nedbør (LAR)

Boligerne
Boligtyperne varierer fra 2 til 4 værelses lejligheder, alle med indeliggende glasinddækkede altaner. Desuden etableres butiksarealer i stueetagen på 2 af bygningerne. Adgang til boligerne sker fra et centralt placeret trapperum med adgang til boligerne. Punkthusene er beklædt med gule skærmtegl og bronzeret aluminium.

Type: Projektudvikling ifm. grundkøbstilbud
Øvrige rådgivere: H+ Arkitekter A/S
Entreprenør: Einar Kornerup
Status: afleveret Juni 2022

Luk menu