NIELS STEENSENS VEJ

På Niels Steens Vej i Gentofte opføres 48 familieboliger. Grunden har tidligere huset laboratoriebygninger for Novo Nordisk. Den nye bebyggelse ligger som 3 forskudte længebygninger der placeres i øst- vestlig retning og opdeler grunden i et parkeringsareal på nordsiden ud til Niels Steensens Vej og et haveareal på sydsiden. Hver længebygning opdeles af et transparent trapperum, således at bebyggelsen virker mindre massiv og der skabes visuel kontakt imellem parkeringsarealet og haven. Bygningerne består af en base og svalegange i beton, samt nogle ’lette’ æsker beklædt med træ og skærmtegl.


Type: Arkitektrådgivning
Bygherre: Initus Ejendomme A/S
Øvrige rådgivere: H+ Arkitekter, JL Engineering, ABC Rådgivende Ingeniører
Entreprenør: Einar Kornerup A/S
Status: Igangværende

Luk menu