NIELS STEENSENS VEJ

På Niels Steens Vej i Gentofte opføres 48 familieboliger. Grunden har tidligere huset laboratoriebygninger for Novo Nordisk. Den nye bebyggelse ligger som 3 forskudte længebygninger der placeres i øst- vestlig retning og opdeler grunden i et parkeringsareal på nordsiden ud til Niels Steensens Vej og et haveareal på sydsiden. Hver længebygning opdeles af et transparent trapperum, således at bebyggelsen virker mindre massiv og der skabes visuel kontakt imellem parkeringsarealet og haven. De transparente trapperum tilfører også en oplevelsesmæssig dimension til boligerne og trapperum og svalegange skaber en semiprivat overgang mellem det offentlige og det private rum. Mod haven etableres indeliggende glasinddækkede altaner der ligeledes skaber et semiprivat uderum på sydsiden. 

Bygningerne består af en tung og en let del. Fundamenter, svalegange og trapperum er udført i beton, hvorimod boligenhederne er lavet som lette præfabrikerede træmoduler og beklædt med træ og skærmtegl. Bebyggelsen er udført på en måde der sikrer minimalt behov for vedligeholdelse og med lang levetid for øje. 

Type: Arkitektrådgivning
Bygherre: Initus Ejendomme A/S
Øvrige rådgivere: H+ Arkitekter, JL Engineering, ABC Rådgivende Ingeniører
Entreprenør: Einar Kornerup A/S
Status: Igangværende – afsluttes ultimo 2022

Luk menu