NEW HORIZONS - A design strategy for the Ellebo housing renovation

Baltorpvej, Ballerup

I 2013 udskrev Nordic Built Challenge en åben international konkurrence om omdannelse og renovering af boligbebyggelsen Ellebo i Ballerup. Ellebo blev bygget i 1964 og består af fire blokke, der danner rammen om et fælles grønt gårdrum. Bebyggelsen var nedslidt og med mange mindre lejemål der stod tomme.

Det foreslås at binde de 4 blokke sammen med nybyggeri, således at der opstår en sammenhængende karré.

På taget etableres nye boliger samt mindre semi-offentlige taghaver ol. Gårdrummet tilplantes således at det får karakter af skov. I stueetagen etableres niveaufri adgang til opgange og private terrasser. De små lejligheder i stuen og på 1. sal sammenlægges vertikalt. Øvrige lejemål udvides og der etableres langsgående karnapper og åbne altaner.

Inspiration fra Hans Kolhoffs’ projekt i Ritterstrasse, Berlin.

Type: Åben konkurrence 2013, udarbejdet i samarbejde med arkitekt maa. Philip Friis Petersen

Luk menu