ALIVE KIRKEN HILLERØD
- Fremtidens bygninger er her allerede

Vium Arkitekter har bistået med rådgivning ifm. transformationen af den tidligere industriejendom på Milnersvej 44 i Hillerød. Bygningen består af en række haller og en kontorfløj og har oprindeligt huset Frederiksborg Amtsavis.

En bæredygtig transformation

Før ombygningen var hallerne godkendt til opvarmning op til 15 grader. I dag har bygningen fået et Energimærke A 2020 og overholder den frivillige bæredygtighedsklasse. Bygherre har investeret massivt i at bringe bygningen op til gældende standarder og faktisk et stykke over. Det har ikke været nødvendigt at søge om dispensationer og bygningen er stort set selvforsynende med energi/ varme fra eget solcelleanlæg placeret på de flade tage. Ved at opføre byggeriet ud fra den frivillige bæredygtighedsklasse er det muligt at blive fritaget fra tilslutningspligten til fjernvarmen – hvilket sparer bygherre for ca. 100.000 dkr. årligt + energiforbruget.

Arkitektur og dagslys.

Dagslyset har været en vigtig faktor i formgivningen og bygningen fremstår lys og åben indvendigt på trods af hallernes store dybde. De høje vinduespartier mod syd og øst trækker lyset langt ind i bygningen og giver også mulighed for at lagre varme i husets termiske masse – hvor især betongulvet kan akkumulere varme. Valget af skifer til facaden muliggør at man nemt og billigt kan efterisolere hallerne også den del der endnu ikke er istandsat. Skifer har meget lang levetid (+50 år) er vedligeholdelsesfri og passer godt til den monolitiske karakter som de store haller har. Skiferfacaden fanger lyset og årstidernes skiften og facaden er derfor levende og skifter karakter i forhold til vejrlig og årstiden.

Social og samfundsmæssig værdiskabelse

Alive Kirken har også et stort fokus på social bæredygtighed og har ventet med at lave selve kirkesalen og i stedet prioriteret de tilstødende faciliteter. Der er bl.a. indrettet rum til børn med særlige behov, babyrum/ legestue, pejsestue, spil og legeområde, unisex toiletter, kirketorv med caféområde og industrikøkken mm. Der er sågar blevet plads til Noahs Ark! Store skydedørspartier muliggør en meget fleksibel anvendelse af rummene – hvor mange aktiviteter kan foregå samtidigt.

Type: Arkitektrådgivning alle faser
Bygherre: Alive Kirken Hillerød
Øvrige rådgivere: Aki Aps, Dines Jørgensen & Co., Jeppe Westrup/ Domicil
Entreprenør: Projekt opført i fagentrepriser
Status: Igangværende fase 1. afsluttet 2022
Luk menu