KONGEPARKEN – en boligbebyggelse for alle aldre

Kongevejen, Fredensborg

Kongeparken – er en vision om at skabe en bebyggelse med tæt kontakt til natur og by.

Grunden har parkkarakter med et fald mod syd på ca. 5 m hvilket, sammen med den frodige beplantning, giver bebyggelsen sin særlige karakter. Bebyggelsen består af en eksisterende trefløjet bygning i to etager der omdannes til boliger og fællesfaciliteter, samt 4 fritliggende punkthuse med boliger – placeret nord og syd for den eksisterende bebyggelse.

Type: Dispositionsforslag, udarbejdet hos H+ Arkitekter

Status: 2017

Luk menu