JERNBANEPLADSEN - CHRISTIANSFELD

Hovedidé
Jernbanepladsen ligger indenfor det der i byfornyelsessammenhæng benævnes ’Unesco Verdensarvsområdet’.
Projektets hovedidé er at koble den nye pladsdannelse til den historiske bykerne, således at den nye plads knytter sig til bymidten fremfor at være en perifer pladsdannelse. Endvidere er tanken at skabe et slægtskab imellem Prætoriustorvet og den nye Jernbaneplads, således at Kongensgade spændes ud mellem disse 2 byrum.

Ligesom ved Prætoriustorvet belægges Jernbanepladsen med pigsten/ knoldebro. Dertil etableres der 3 belægninger som ’tæpper’ på pladsens gulv. De 3 tæpper er hhv. en flade af granit i store formater, en område med slotsgrus og lindetræer samt et græstæppe der indrettes til legeområde. Græstæppet bølger lidt og får små cirkulære forhøjninger der inviterer til leg og bevægelse. Gangzoner og kanter belægges med bordursten. På fladen med slotsgrus vil der også kunne etableres udeservering under lindetræerne eller spilles petanque oa.

Type: Arkitektrådgivning
Bygherre: Ugeavisen Udfordringen
Status: Igangværende

Luk menu