’HANGAREN’ – CHRISTIANIA

Koncept: Inden for en 6-kantet geometri stables og roteres to rektangulære planer i forhold til hinanden. Derved dannes der udvendigt på søsiden en delvist overdækket terrasse samt en fremskudt altan på 1. sal. Indvendigt giver dette greb mulighed for et dobbelthøjt trapperum der binder de to planer visuelt sammen. Materialer og konstruktioner: Huset opbygges på punktfundamenter, hvor det eksisterende genanvendes så vidt muligt, således at floraen og faunaen i søkanten berøres mindst muligt, og bygningen kommer til at fremstå let og svævende hen over søbredden. Bygningen udføres som en trækonstruktion isoleret med papiruld i vægge, terrændæk og tag. Udvendigt beklædes facaderne med lister af Kebony træ – et bæredygtigt norsk patenteret træprodukt med lang levetid og minimal vedligeholdelse. Taget er dækket med sedum. Type: Udarbejdelse af hovedprojekt for Christianias Byggekontor v. arkitekt Bo Bundesen Status: Aflevering juni 2020
Luk menu