EGEDAL

Bebyggelsen er placeret stationsnært og centralt i den nye bydel i Egedal kommune. Byggefeltet er delt på midten således at der etableres et parkeringshus i 3 ½ etage på den ene halvdel og den resterende del udlægges til boligformål.

Hovedidé

Den nye bygning er disponeret som en længebebyggelse i 3 etager – placeret langs med den nord-syd gående vej. Bygningen består af 2 boliglænger der bindes sammen af fællesfaciliteter i midten.

Bebyggelsesforslagets hovedidé er at skabe en hybrid imellem et etagebyggeri og en gårdhavebebyggelse. Denne kombination mener vi er den rigtige løsning på stedet, idet den kombinerer kvaliteterne fra gårdhavehuse – i form af private terrasser og haver og samtidigt bygger i højden – således at der spilles op imod parkeringshusets skala og tyngde. Ved at bygge i højden og placere bygningen langs med den nord-syd gående vej bliver det også muligt at skabe et attraktivt fælles haverum.

Fælles faciliteter

Bebyggelsen er indrettet med en række fælles faciliteter. Fællesarealet fordeler sig over 2 etager og placeres centralt i længebebyggelsen –  som et hængsel i  ’knækket’  hvor den nord-sydgående vej drejer. Adgang til boliger på 1. og 2. sal sker via dette fælles område – som man passerer igennem for at komme op til sin bolig.  I stueetagen placeres spiserum, køkken og entré og en udvendig terrasse. 1. sal kan indrettes med kontorarbejdspladser, mindre værksted, træningsrum og pejsestue mm.

Bæredygtigt ind til benet

Bæredygtighed er indtænkt i valg af materialer og konstruktioner og fællesarealerne understøtter social bæredygtighed.

Type: Bebyggelsesforslag udarbejdet i samarbejde med Nova 5 Arkitekter A/S og Kuben byg

Status: Afventer

Luk menu