BUEN - Nyt museum på Domkirkeodden i Hamar

Husets form tager afsæt i halvøens topografi med de små vige og derfor har facaden ud mod Mjøsa en let krumning for således at favne det store landskabsrum. Landskabet trækkes med ind i bygningen. Mod Mjøsa føres bakken med helt op til facaden og fortsætter ind i det centrale udstillingsrum – hvor gulvet udformes så det følger terrænets kurver. På indgangssiden føres parkens stisystem ind i huset via en udvendig trappe som leder op til taget. På taget etableres en offentlig tagterrasse med udsigt over landskabet. Huset har en åben og let ende mod syd og en mere tung og lukket bagkrop mod nord.

Husets forskellige funktioner knytter sig til museets 2 hovedrum: Foyeren og Udsigtsrummet. Begge rom er i 2 etager og har balkoner og indskudte dæk som gør at rummene er indbydende og oplevelsesrige. De 2 rum står i åben forbindelse med hinanden og er forbundet via en bred trappe således at man fra vrimlearealet kan se ned i Udsigtsrummet. De 2 rum er forbundet, men har alligevel hver deres karakter. Foyeren er mere livlig og aktiv hvorimod Udsigtsrummet indbyder til ro og fordybelse.

Foyeren er det naturlige omdrejningspunkt hvortil restaurant, møderum, butik og auditoriet kobles, således at disse ting kan fungere også når museet er lukket. Toiletter og garderobe for besøgende placeres i kælder umiddelbart under foyeren. Rundt om Udsigtsrummet grupperes udstillingsrummene og biblioteket. Systuen placeres over butikken og arealet er udvidet så det også kan fungere som kreativt værksted eller skoletjeneste etc. Det vil også være muligt at benytte systuen udenfor museets åbningstid.

Højdebegrænsningerne har også været bestemmende for hvordan funktionerne placeres. Rom med 4 meters loftshøjde placeres mod nord hvor terrænet falder og rom med 3 m til loft placeres i den sydlige del.

Rum for personale: Administration og kontorer placeres på tagterrassen i den nordlige del over Udsigtsrummet og biblioteket. Værksteder og vareindlevering placeres i stueetagen i den nordlige ende. På 1 sal over restaurantområdet er der personalefaciliteter for køkken m.fl. Kælderetagen indrettes med rum for arkiver, lager, garderober og tekniske rom.

Konstruktioner, teknik og bæredygtighed Husets primære konstruktion opføres i genanvendt beton. 3. etage opføres med CLT elementer. Etagedækkene er tænkt som præfabrikerede ribbedæk. Der arbejdes med naturlig ventilation og natkøling af huset i sommermånederne. Det tunge hus vil kunne akkumulere varme som frigives langsomt – hvilket giver et godt indeklima. Der er valgt robuste og vedligeholdelsesfrie materialer med lang levetid. Udvendige træpartier udføres i Kebony træ og metalbeklædningen har en meget lang levetid.

Landskab og haveplan Parkrummets kvaliteter bevares og forstærkes. På ankomstsiden føres parken ud til vejen dog etableres der en vendeplads for busser. Al parkering placeres på den eksisterende p-plads. Det giver mulighed for at skabe et bedre rum imellem Storhamarlåven og den nye museumsbygning.

På græsfladerne etableres bede med enggræs – således at man styrker biodiversiteten. Enggræs skal ikke slås og kræver derfor ingen vedligehold.

Type: Konkurrenceforslag, åben konkurrence

Samarbejdspartner: Arkitekt Philip Friis Pedersen

Status: Afleveret juni 202

Luk menu