ATELIER HUSET

Koncept: Husets grundidé er inspireret af et Janus hoved – et hus med flere ansigter.
Byggegrunden er rektangulær og støder op til Hornbæk Plantage.
Overalt i huset kan man føle naturen helt tæt på – og dagslysets vandring i løbet af dagen

Skoven og Hornbæk Plantage er en anden naturlig reference og inspiration til udvikling af projektet.
Huset spiller på en dobbelthed idet det udefra fremstår solitært og monolitisk – hvorimod interiøret er mere opløst og åbent med glidende overgange imellem rummene og diagonale kig – lidt ligesom forskellen på at se ind mod et skovbryn som udefra kan virke lukket – og så at bevæge sig inde i skoven med sine lysninger og kig mellem stammerne.

Type: Bebyggelsesforslag

Status: Igangværend

Luk menu