ANNEBERG FJORDPARK

Bebyggelsen er placeret på en relativ stejl byggegrund med kig ud over Nykøbing bugt. Grunden har et fald på ca. 9 meter ned mod vandet, hvilket gør det muligt at skabe havudkig fra mange af boligerne. Bebyggelsen opdeles i 3 byggefelter – placeret på grunden således at de enkelte boliger har frit udsyn til omgivelserne. Byggefelterne er tænkt placeret som øer i et naturligt terræn med lyng og fyrtræer. Byggefelterne indrettes med et lille torv og små gader – således at der opstår nogle intime og semiprivate uderum i tilknytning til boligerne. Parkering etableres som 2 fælles parkeringspladser, således at byggegrundens landskabelige karakter kan bevares samtidigt med at der opstår større social kontakt – end hvis man parkerer direkte foran hoveddøren. Husene er tænkt opført med bærende vægge og dækelementer i krydslamineret træ. Facader er træbeklædte eller murede.
Type: Bebyggelsesforslag udarbejdet i samarbejde med Nova 5 Arkitekter A/S
Status: 2019
Luk menu